Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với StockDep.net, là một website chia sẻ dữ liệu đồ họa hoàn toàn miễn phí. Việc bạn đăng ký sử dụng StockĐẹp và việc sử dụng các dịch vụ của StockĐẹp đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với các điều khoản bên dưới (thỏa thuận sử dụng dịch vụ). Nếu bạn không đồng ý vui lòng không đăng ký sử dụng StockĐẹp cũng như các dịch vụ được cung cấp bởi StockĐẹp. StockĐẹp có thể sẽ thay đổi hoặc điều chính thỏa thuận sử dụng. Bạn nên thường xuyên xem thỏa thuận sử dụng mỗi khi truy cập vào website

Khi truy cập vào website StockDep.net nghĩa là người sử dụng đã đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Trường hợp không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập vào website StockDep.net.
StockDep.net bảo lưu quyền ngăn chặn việc truy cập website đối với những trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây.
 
Trách nhiệm của người sử dụng
Người sử dụng sẽ phải chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra khi truy cập vào website này. StockDep.net không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, khi truy cập website và/hoặc khi tải dữ liệu về máy, hoặc những tổn hại có thể gặp phải do virus, hoặc lỗi chương trình…
 
Nội dung website
Tất cả thông tin trong website này được StockDep.net và đối tác có liên quan cung cấp cho người sử dụng một cách trung thực và tin cậy. StockDep.net cập nhật thường xuyên các nội dung đăng tải lên website nhưng không đảm bảo thông tin đó là mới nhất và đầy đủ.
 
Bản quyền
StockDep.net là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của website này. Bất kỳ việc chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền của StockDep.net
Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung website của bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của StockDep.net là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của StockDep.net
StockDep.net giữ toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định này.
 
Bảo mật thông tin người sử dụng
Những thông tin và ý kiến cá nhân của người sử dụng được cung cấp thông qua website này sẽ được StockDep.net bảo mật tuyệt đối và không gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ những trường hợp mở rộng cần thiết để người sử dụng có thể tham gia vào những website khác (công ty con con của StockDep.net, các đại lý phân phối, đối tác) và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật.
 
Giới hạn sử dụng
Toàn bộ nội dung, cơ sở dữ liệu của website này được lấy từ nguồn chia sẻ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của website này, mà không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của StockDep.net.
 
Luật áp dụng
Việc quản lý, vận hành và sử dụng website này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.
 
Dịch vụ và trách nhiệm của StockĐẹp 
Dịch vụ của StockĐẹp là những dịch vụ được ghi trên website này (gọi tắt là dịch vụ ). Bạn đồng ý rằng StockĐẹp có quyền, và không cần thông báo trước, điều chỉnh những dịch vụ. Bạn cũng đồng ý rằng StockĐẹp có quyền điều chỉnh hoặc xoá những thông tin mà bạn cung cấp cho StockDep.net để bảo đảm những thông tin được đăng ký phù hợp với Quy định của website. 
Bạn đồng ý rằng StockĐẹp sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin trên website, bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc bạn truy cập hoăc sử dụng thông tin trên website. Vì vậy, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những hậu quả của việc sử dụng website. 
Bạn đồng ý răng nguồn tài nguyên trên website (bao gồm các tài liệu, khoá học, video học tập, các file flash,…) là do người dùng up lên và StockĐẹp hoàn toàn không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về bản quyền/ trách nhiệm pháp lý của các nguồn tài nguyên trên. 
Bạn hiểu và đồng ý rằng các thông tin về tên truy cập và mật khẩu phải được giữ bí mật, và phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị tiết lộ. 
Bạn đồng ý rằng chúng tôi có quyền ngăn chặn tạm thời hoặc lâu dài sự truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Thoả thuận sử dụng dịch vụ.
 
Trách nhiệm và nghĩa vụ của bạn 
Bạn cần đồng ý với Thoả thuận sử dụng dịch vụ, cam kết cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông tin này. 
Bạn chịu trách nhiệm bảo vệ mật khẩu truy cập, và trách nhiệm của việc đăng nhập bằng mật khẩu của bạn, do hoặc không do bạn trực tiếp đăng nhập. 
Bạn đồng ý rằng không sử dụng Dịch Vụ vào các mục đích phi pháp, bị cấm theo quy định của pháp luật (ở đây được ngầm hiểu là Pháp luật nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) hoặc vi phạm các quyền hợp pháp, gây trở ngại, hạn chế việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng khác, cụ thể không lợi dụng website nhằm mục đích:
·Chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
·Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
·Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
·Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
·Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
·Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
·Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.
Bạn không được gây thiệt hại, phá hoại, làm suy yếu hoặc hư hại Dịch Vụ và website của StockĐẹp. Bạn không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến Dịch Vụ và việc sử dụng ổn định của người dùng khác.
 
Các liên kết đến các website khác:
Để thuận tiện cho việc sử dụng của Người dùng, StockDep.net có thể cung cấp cho Người dùng một số liên kết đến các website khác. Các website liên kết này không thuộc quyền sở hữu của StockDep.net, do đó StockDep.net sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dịch vụ và nội dung của những Website này. Người dùng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc sử dụng và khai thác các Website này.

Những điều cấm : 
Bạn đồng ý không vi phạm các quy định cấm sau đây: 
1. Cung cấp các thông tin/ tài nguyên vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, kinh doanh bất hợp pháp, gây hại đến các cá nhân/ tổ chức khác. 
2. Cung cấp các thông tin/ tài nguyên thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước.
 
Sản phẩm và dịch vụ của chủ thể khác 
 StockĐẹp sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại gây ra do sản phẩm dịch vụ được đăng ký hoặc quảng cáo trên website, trực tiếp hoặc gián tiếp. 
 
Tất cả những người truy cập mặc nhiên đã đọc kỹ và hiểu rõ những điều kiện, điều khoản này và chấp thuận tất cả quy định một cách tự nguyện.