Ảnh nền kết cấu giấy trắng

Ảnh nền kết cấu giấy trắng

  • Tiêu đềẢnh nền kết cấu giấy trắng
  • CategoryStock Background
  • Xem163
  • Download256
  • FileJPG
  • SizeJPG 5760 x 3840 px
  • Chú thích

Ảnh nền kết cấu giấy trắng
giấy gói, giấy tờ cũ, cũ, không có người, vật liệu, vĩ mô, ngang, hạt, rác, trống, giấy, giấy gói, giấy trắng, trắng, không đều, kết cấu, giản dị, thô, retro hồi sinh, tái chế, bẩn, trực tiếp ở trên, sao chép không gian, hình ảnh màu, đóng lên, bìa cứng, hộp, trống, nền, phông nền