Vector tòa nhà Cityscape, thành phố Bangkok

Vector tòa nhà Cityscape, thành phố Bangkok

  • Tiêu đềVector tòa nhà Cityscape, thành phố Bangkok
  • CategoryVector Kiến trúc
  • Xem201
  • Download234
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích

Vector tòa nhà Cityscape, thành phố Bangkok
màu trắng, usa, đô thị, du lịch, thị xã, tháp, du lịch, Thái Lan, Thái Lan, biểu tượng, skyscraper, skyline, sketch, silhouette, scape, thực, tài sản, nơi, mô hình, panorama, phác thảo, văn phòng, nyc, nhà hàng, nhà, đồ họa, bất động sản, bản vẽ, thành phố, kinh doanh, xây dựng, màu đen, bangkok, nền, asia, nghệ thuật, kiến ​​trúc