Ảnh nền màu xanh trừu tượng

Ảnh nền màu xanh trừu tượng

.
  • Tiêu đềẢnh nền màu xanh trừu tượng
  • CategoryStock Trừu tượng
  • Xem302
  • Download447
  • FileJPG
  • SizeJPG 2588 x 2588 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh nền màu xanh trừu tượng
sóng, nước, hình nền, xoáy, sóng, nước, hình nền, vortex, minh bạch, thủy triều, tentacle, tendril, công nghệ, swirl, sọc, stream, stack, squiggle, spiraling, sheen, sea, repetition, polish, pattern, overlapping, hoa, thiết kế, chiều sâu, sâu, trang trí, đường cong, hiện đại, thành phần, bình tĩnh, sáng, màu xanh, nền, vòm, trừu tượng