Ảnh hoa sen và lá sen

  • Tiêu đềẢnh hoa sen và lá sen
  • CategoryStock Hoa lá
  • Xem94
  • Download446
  • FileJPG
  • SizeJPG 3872 x 2592 px
  • Chú thích

Ảnh hoa sen và lá sen
cây hoa hồng, cánh hoa, phương Đông, nucifera, nelumbo, thiên nhiên, tự nhiên, hoa sen, lá, hồ, xanh lá cây, làm vườn hoa, hoa, nổi, môi trường, sang trọng, giảm, closeup, china, botanical, xanh, nở hoa, nở, nở, đẹp, asia, thủy hải sản