Vector hoa anh túc màu đỏ trên nền trắng

Vector hoa anh túc màu đỏ trên nền trắng

  • Tiêu đềVector hoa anh túc màu đỏ trên nền trắng
  • CategoryVector Hoa lá
  • Xem47
  • Download81
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích

Vector hoa anh túc màu đỏ trên nền trắng
trắng, vintage, summer, stylization, stem, spring, seed, retro, red, poppy, plant, petals, pattern, painting, trang trí, không ai, tự nhiên, những kỷ niệm, lá, cô lập, hình ảnh, hoa, hoa, yếu tố, sang trọng, vẽ, thiết kế, trang trí, dễ thương, curl, sáng tạo, thẻ, chồi, bó hoa, botany, nở, nở, đẹp, đẹp, nền, tác phẩm nghệ thuật, nghệ thuật, trừu tượng