Ảnh chụp cây tre trên mặt nước

Ảnh chụp cây tre trên mặt nước

  • Tiêu đềẢnh chụp cây tre trên mặt nước
  • CategoryStock Cây lá
  • Xem116
  • Download133
  • FileJPG
  • SizeJPG 5576 x 6691 px
  • Chú thích

Ảnh chụp cây tre trên mặt nước
zen, white background, white, wet, wave, water, vibrant, twig, tropical, stalk, spa, shoots, thanhthe, reflection, ranch, plant, nobody, nature, natural, lá, lá, Nhật, cô lập, trong nhà, tăng trưởng , tươi, tươi, phong thủy, phong thủy, trang trí, văn hoá, mát mẻ, gần gũi, tre Trung Quốc, tre, tre