Ảnh chụp tảng đá, cây tre và hoa lan tím

Ảnh chụp tảng đá, cây tre và hoa lan tím

  • Tiêu đềẢnh chụp tảng đá, cây tre và hoa lan tím
  • CategoryStock Background
  • Xem66
  • Download73
  • FileJPG
  • SizeJPG 4638 x 5532 px
  • Chú thích

Ảnh chụp tảng đá, cây tre và hoa lan tím
zen, well, wave, water, treatment, therapy, stones, stone, stability, spa, row, rock, relaxing, relax, plant, orchid, natural, medicine, massage, lá, lá, heap, khỏe mạnh, hoa, trang trí, khái niệm, chăm sóc, tảng đá, biên giới, màu đen, vẻ đẹp, tre, cân bằng, nền, asian, thay thế