Ảnh chụp nước màu xanh bắn tung tóe trên nền trắng

Ảnh chụp nước màu xanh bắn tung tóe trên nền trắng

  • Tiêu đềẢnh chụp nước màu xanh bắn tung tóe trên nền trắng
  • CategoryStock Trừu tượng
  • Xem117
  • Download146
  • FileJPG
  • SizeJPG 5329 x 3669 px
  • Chú thích

Ảnh chụp nước màu xanh bắn tung tóe trên nền trắng
trắng, ướt, sóng, nước, rửa, minh bạch, bắn tung tóe, giật gân, trơn, hình dạng, gợn sóng, tinh khiết, tự nhiên, chuyển động, vĩ mô, lỏng, ánh sáng, cô lập, hình ảnh, màu sắc, lạnh, trong sạch, trong sạch, màu xanh, vẻ đẹp, nền, trừu tượng