Hình ảnh miếng phó mát với nho và hương thảo, tách biệt trên nền trắng

Hình ảnh miếng phó mát với nho và hương thảo, tách biệt trên nền trắng

  • Tiêu đềHình ảnh miếng phó mát với nho và hương thảo, tách biệt trên nền trắng
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem4
  • Download88
  • FileJPG
  • SizeJPG 3744 x 3648 px
  • Chú thích

Hình ảnh miếng phó mát với nho và hương thảo, tách biệt trên nền trắng
màu vàng, toàn bộ, trắng, tam giác, ngon, swiss, snack, slice, đơn, hương thảo, sản phẩm, mảnh, một phần, hữu cơ, đối tượng, không ai, sữa, hàng hóa, bữa ăn, italian, isolated, holland, hole, herbal, grated, nho, người sành ăn, tươi, thực phẩm, thực phẩm, chất béo, ăn, delicatessen, sữa, ẩm thực, closeup, chunk, pho mát, cheddar, ăn sáng, khối, big, appetizer