Vector Biểu tượng vân tay

Vector Biểu tượng vân tay

  • Tiêu đềVector Biểu tượng vân tay
  • CategoryVector Icon
  • Xem26
  • Download66
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích

Vector Biểu tượng vân tay
xác minh, báo chí, cảnh sát, cá nhân, mẫu, mật khẩu, chìa khóa, điều tra, trí tuệ tài sản, thông tin, cá nhân, dấu ấn, ấn tượng, nhận dạng, nhận dạng, biểu tượng, con người, bàn tay, ngón tay, biểu tượng vân tay, dấu vân tay, fingermark, ngón tay in, ngón tay, điện tử, thám tử, hình sự, tội phạm, mã hóa, mã, biometric, truy cập