Vector minh hoạ gà mẹ và gà con trên nền trắng

Vector minh hoạ gà mẹ và gà con trên nền trắng

  • Tiêu đề Vector minh hoạ gà mẹ và gà con trên nền trắng
  • CategoryVector Động Vật
  • Xem30
  • Download98
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích

 Vector minh hoạ gà mẹ và gà con trên nền trắng
thịt trắng, tách biệt, hình ảnh, minh họa và vẽ tranh, tương phản cao, ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, đồ ăn nhanh, thịt gà, thực phẩm, đồ uống, thực phẩm, bay, lông vũ, trang trại, khắc, khắc, khắc hình ảnh, đời sống gia đình, vật nuôi, yếu tố thiết kế, cut out, cockerel, clip art, cổ điển, gà, gà, đen và trắng, chim, động vật và vật nuôi, động vật