Ảnh chụp một đứa trẻ khoảng 20 tháng tuổi bị thủy đậu.

Ảnh chụp một đứa trẻ khoảng 20 tháng tuổi bị thủy đậu.

  • Tiêu đềẢnh chụp một đứa trẻ khoảng 20 tháng tuổi bị thủy đậu.
  • CategoryStock Con Người
  • Xem8
  • Download80
  • FileJPG
  • SizeJPG 5400 x 3600 px
  • Chú thích

Ảnh chụp một đứa trẻ khoảng 20 tháng tuổi bị thủy đậu.
vi rút, bệnh thủy đậu, đau, sẹo, phát ban, nằm, bệnh, truyền nhiễm, trẻ em, thủy đậu, caucasian, lưng, em bé