Ảnh chụp trái chôm chôm tươi

Ảnh chụp trái chôm chôm tươi

  • Tiêu đềẢnh chụp trái chôm chôm tươi
  • CategoryStock Trái Cây
  • Xem34
  • Download107
  • FileJPG
  • SizeJPG 5616 x 3744 px
  • Chú thích

Ảnh chụp trái chôm chôm tươi
yummy, whole, vitamin, tropical, tree, thai, tasty, sweet, seed, season, ripe, refreshment, refreshing, red, raw, rambutan, thực vật, hữu cơ, vườn, dinh dưỡng, thiên nhiên, nhiều, lá