Ảnh cuộn truyền thống Trung Quốc với Không gian Sao chép trên nền trắng

Ảnh cuộn truyền thống Trung Quốc với Không gian Sao chép trên nền trắng

.
  • Tiêu đềẢnh cuộn truyền thống Trung Quốc với Không gian Sao chép trên nền trắng
  • CategoryStock Hoa Văn
  • Xem134
  • Download705
  • FileJPG
  • SizeJPG 2592 x 3888 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh cuộn truyền thống Trung Quốc với Không gian Sao chép trên nền trắng
màu vàng, truyền thống, truyền thống, di chuyển, màu đỏ, thịnh vượng, thịnh vượng, hoa văn, trang trí, phương Đông, đối tượng, năm mới, cô lập, hoa, lễ hội, lễ hội, thiết kế, trang trí, trang trí, cutout, văn hóa, thủ công, sao chép không gian, close up , Trung Quốc, biên giới, tốt đẹp