Ảnh chụp nước cam trong chai thủy tinh

Ảnh chụp nước cam trong chai thủy tinh

  • Tiêu đềẢnh chụp nước cam trong chai thủy tinh
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem11
  • Download60
  • FileJPG
  • SizeJPG 2731 x 4221 px
  • Chú thích

Ảnh chụp nước cam trong chai thủy tinh
vàng, trắng, vitamin, sôi động, nhiệt đới, ngon, ngọt, mùa hè, studio, đơn, chín, làm mới, làm mới, phản chiếu, hữu cơ, cam, một, đối tượng, không ai, vĩ mô, lỏng, juicy, juice, jug, isolated, thành phần, sức khoẻ, sức khoẻ, thủy tinh, đầy đủ, trái cây, tươi, tươi, thức ăn, uống, chế độ ăn uống, ngon, container, màu sắc, lạnh, closeup, close up, close, citrus, bright, bottle, blank, drink