Hình ảnh chi tiết của bột trong tay trên nền trắng

Hình ảnh chi tiết của bột trong tay trên nền trắng

.
  • Tiêu đềHình ảnh chi tiết của bột trong tay trên nền trắng
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem4
  • Download724
  • FileJPG
  • SizeJPG 3954 x 2636 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Hình ảnh chi tiết của bột trong tay trên nền trắng
trắng, phun, tắm, nguyên, bảo vệ, prickly, chuẩn bị, bột, thành phần, con người, nhiệt, lành mạnh, chăm sóc sức khỏe, tay, tiền phạt, bụi, chi tiết, tinh tế, nghiền, nấu ăn, nấu ăn, cơ thể, bedaub, em bé