Ảnh chụp mực nước được tách ra trên nền trắng. Cầu vồng màu

Ảnh chụp mực nước được tách ra trên nền trắng. Cầu vồng màu

  • Tiêu đềẢnh chụp mực nước được tách ra trên nền trắng. Cầu vồng màu
  • CategoryStock Trừu tượng
  • Xem20
  • Download86
  • FileJPG
  • SizeJPG 5184 x 3456 px
  • Chú thích

Ảnh chụp mực nước được tách ra trên nền trắng. Cầu vồng màu
sóng, màu nước, nước, hình nền, minh bạch, kết cấu, xoáy, mềm mại, mịn, hình dạng, khoa học, đỏ, cầu vồng, tím, ô nhiễm, hồng, sắc tố, hoa văn, chuyển động, vĩ mô, chất lỏng, sự pha trộn, nền, nghệ thuật, nghệ thuật, thủy sinh, acrylic, trừu tượng, trừu tượng, sự pha trộn,