Ảnh quả cam tươi trên mặt bàn trong nhà bếp hiện đại

Ảnh quả cam tươi trên mặt bàn trong nhà bếp hiện đại

  • Tiêu đềẢnh quả cam tươi trên mặt bàn trong nhà bếp hiện đại
  • CategoryStock Kiến trúc
  • Xem13
  • Download84
  • FileJPG
  • SizeJPG 7161 x 5320 px
  • Chú thích

Ảnh quả cam tươi trên mặt bàn trong nhà bếp hiện đại
màu trắng, công cụ, vòi nước, thép, chìm, đỏ, cam, không ai, hiện đại, nhà bếp, hộ gia đình, ngang, đồ nội thất, đồ đạc, hoa quả, tươi, thức ăn, vòi nước, món ăn, đồ dùng nấu ăn, căn hộ