Ảnh chụp nhánh của cành tre

Ảnh chụp nhánh của cành tre

  • Tiêu đềẢnh chụp nhánh của cành tre
  • CategoryStock Cây lá
  • Xem55
  • Download99
  • FileJPG
  • SizeJPG 6538 x 5760 px
  • Chú thích

Ảnh chụp nhánh của cành tre
zen, white, tropical, tree, stem, stalk, sprout, space, plant, pattern, nature, natural, lush, may mắn, may mắn, lá, cô lập, tăng trưởng, xanh, tươi, khung, fengshui, trang trí, sao chép, chinese, chi nhánh, biên giới, tre, nền