Ảnh chụp giấy trắng bị rách với nền trời

Ảnh chụp giấy trắng bị rách với nền trời

  • Tiêu đềẢnh chụp giấy trắng bị rách với nền trời
  • CategoryStock Background
  • Xem10
  • Download80
  • FileJPG
  • SizeJPG 3701 x 2400 px
  • Chú thích

Ảnh chụp giấy trắng bị rách với nền trời
wreck, worn, white, waste, wall, vintage, torn, texture, sun, strength, space, smash, sky, sheet, scroll, thô, cuộn, tách, trập, bưu kiện, giấy, trang, thiên nhiên, tác động, lỗ, grunge, xám, cỏ, khung, trường, rỗng, cạnh, phá hủy, phá hủy, thiết kế, thiệt hại, khái niệm, khái niệm, mây, carton, cardboard, card, break, background, backdrop, abstract