Ảnh chụp tay cầm một quyển sách trắng trên nền trắng

Ảnh chụp tay cầm một quyển sách trắng trên nền trắng

  • Tiêu đềẢnh chụp tay cầm một quyển sách trắng trên nền trắng
  • CategoryStock Background
  • Xem42
  • Download125
  • FileJPG
  • SizeJPG 5500 x 4500 px
  • Chú thích

Ảnh chụp tay cầm một quyển sách trắng trên nền trắng
viết, trắng, loại, biến, sách giáo khoa, mẫu, bảng tính, đơn, đọc, xuất bản, người, giấy, trang, mở, đối tượng, máy tính xách tay, lưu ý, phương tiện truyền thông, nam, ngón tay, tài liệu, nhật ký, thiết kế, nội dung, khái niệm, rõ ràng, kinh doanh, sách, trống, nền, cánh tay