Vector hình ảnh đầu của một con cừu trên nền trắng

Vector hình ảnh đầu của một con cừu trên nền trắng

  • Tiêu đềVector hình ảnh đầu của một con cừu trên nền trắng
  • CategoryVector Động Vật
  • Xem149
  • Download120
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích

Vector hình ảnh đầu của một con cừu trên nền trắng
zodiac, zodiac, year, wildlife, wild, white, trophy, threat, xăm, biểu tượng, sức mạnh, ký hiệu, cừu, cừu, rams, ram, quyền lực, mới, thiên nhiên, núi, mascot, mammal, nam, hình ảnh, dê, mặt trước, trang trại, trong nước, thiết kế, Trung Quốc, hoạt hình, màu đen, sinh vật học, bighorn, lớn, nền, aries, động vật, anatomy, hung hăng