Ảnh chụp hoa lily hồng trên nền trắng

Ảnh chụp hoa lily hồng trên nền trắng

  • Tiêu đềẢnh chụp hoa lily hồng trên nền trắng
  • CategoryStock Hoa lá
  • Xem33
  • Download72
  • FileJPG
  • SizeJPG 4484 x 4130 px
  • Chú thích

Ảnh chụp hoa lily hồng trên nền trắng
trắng, nước, tím, mềm mại, mùa hè, stargazer, stamen, mùi, cùng, tím, phấn hoa, thực vật, hồng, cánh hoa, trên, đối tượng, thiên nhiên, tự nhiên, lily, lilly, lá, bị cô lập, đầu, nhóm, hoa, flora, fine, elegant, elegance, drop, detail, decor, color, closeup, bright, botany, blossom, blooming, bloom, beautiful, background, beautiful, background, garden, fresh, fragrant, fragrance, fragility.