Ảnh nền trừu tượng của dầu trộn với nước

Ảnh nền trừu tượng của dầu trộn với nước

.
  • Tiêu đềẢnh nền trừu tượng của dầu trộn với nước
  • CategoryStock Trừu tượng
  • Xem33
  • Download887
  • FileJPG
  • SizeJPG 5612 x 3741 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh nền trừu tượng của dầu trộn với nước
ướt, nước, hình nền, sống động, bề mặt, phong cách, mịn, nhỏ, hình dạng, liền mạch, phản chiếu, mẫu, trang trí, dầu, dầu, lẻ, hỗn hợp, microscopic, nhiều, vĩ mô, ít, chất lỏng, thú vị, gradient, floating, experiment, effect, droplet, drop, detail, design, trang trí, đường cong, sáng tạo, tương phản, ngưng tụ, màu sắc, lạnh, tròn, tròn, bong bóng, sáng, đẹp, nền, nghệ thuật, aqua, abstract