Ảnh 2 ly cocktail với rượu đầy màu sắc

Ảnh 2 ly cocktail với rượu đầy màu sắc

  • Tiêu đềẢnh 2 ly cocktail với rượu đầy màu sắc
  • CategoryStock Background
  • Xem15
  • Download71
  • FileJPG
  • SizeJPG 6216 x 3898 px
  • Chú thích

Ảnh 2 ly cocktail với rượu đầy màu sắc
vodka, transparent, template, strawberry, stirred, stemmed, sputter, splatter, splashing, splash, spirit, served, schnapps, sample text, restaurant, refreshment, refreshing, pink, party, black, night, mixed, liquor, rượu, rượu, gin, tươi, lễ hội, thanh lịch, giọt, thả, uống, trang trí, khối lập phương, sao chép không gian, lạnh, cocktail, lễ kỷ niệm, ăn mừng, màu xanh, nước giải khát, quầy bar, nền, rượu, rượu, trừu tượng