Ảnh khối nước đá giữa hai ly cocktail chứa đầy màu xanh cồn

Ảnh khối nước đá giữa hai ly cocktail chứa đầy màu xanh cồn

  • Tiêu đềẢnh khối nước đá giữa hai ly cocktail chứa đầy màu xanh cồn
  • CategoryStock Background
  • Xem7
  • Download98
  • FileJPG
  • SizeJPG 5754 x 4724 px
  • Chú thích

Ảnh khối nước đá giữa hai ly cocktail chứa đầy màu xanh cồn
vodka, vermouth, two, template, swirl, summer, stemmed, sputter, splatter, splash, splash, served, sample, refreshment, party, black, nightlife, nightclub, modern, mixed, martini, lyric, gin, tươi, thời trang, giọt, thả, uống, khối lập phương, mát, lạnh, cocktail, câu lạc bộ, cổ điển, lễ kỷ niệm, ăn mừng, màu xanh , nước giải khát, bar, nền, rượu, rượu