Ảnh chụp khoai lang

  • Tiêu đềẢnh chụp khoai lang
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem6
  • Download54
  • FileJPG
  • SizeJPG 5760 x 3840 px
  • Chú thích

Ảnh chụp khoai lang
rau, sweet, root, recipe, raw, potato, ingredient, healthy, food, cắt, nấu ăn, nấu ăn