Ảnh chụp khăn tắm với màu sắc khác nhau trong giỏ đan trên nền sáng

Ảnh chụp khăn tắm với màu sắc khác nhau trong giỏ đan trên nền sáng

  • Tiêu đềẢnh chụp khăn tắm với màu sắc khác nhau trong giỏ đan trên nền sáng
  • CategoryStock Background
  • Xem18
  • Download97
  • FileJPG
  • SizeJPG 5929 x 3958 px
  • Chú thích

Ảnh chụp khăn tắm với màu sắc khác nhau trong giỏ đan trên nền sáng
màu vàng, gỗ, wicker, vintage, towel, textile, still, sponge, spa, soft, rustic pastel, life, hygiene, glass, folded, cotton, copy space, container, colour, color, closeup, clean, brown, bottle , màu xanh, bồn tắm, giỏ