Ảnh chụp gói màu trắng cho đường, muối, cà phê, gia vị và các sản phẩm khác

Ảnh chụp gói màu trắng cho đường, muối, cà phê, gia vị và các sản phẩm khác

  • Tiêu đềẢnh chụp gói màu trắng cho đường, muối, cà phê, gia vị và các sản phẩm khác
  • CategoryStock Background
  • Xem8
  • Download67
  • FileJPG
  • SizeJPG 7000 x 7000 px
  • Chú thích

Ảnh chụp gói màu trắng cho đường, muối, cà phê, gia vị và các sản phẩm khác
gói, đóng gói, đóng gói, đóng gói, đóng gói, đóng gói, đóng gói, đóng gói, đóng gói, đóng gói, đóng gói, đóng gói, màu đen, đầy đủ, hình thức, thực phẩm, lá, phẳng, trống rỗng, nguyên tố, thiết kế, container, cà phê, đóng, sạch, hộp, trống, túi, nền