Ảnh chụp bàn gỗ trống và nền cửa hàng cà phê mờ.

Ảnh chụp bàn gỗ trống và nền cửa hàng cà phê mờ.

  • Tiêu đềẢnh chụp bàn gỗ trống và nền cửa hàng cà phê mờ.
  • CategoryStock Trừu tượng
  • Xem34
  • Download80
  • FileJPG
  • SizeJPG 4206 x 2421 px
  • Chú thích

Ảnh chụp bàn gỗ trống và nền cửa hàng cà phê mờ.
gỗ, gỗ, cửa sổ, trắng, chờ đợi, kết cấu, bảng, không gian, ngồi, cửa hàng, phòng khách sạn, chân dung, nơi, người, người, ra, hiện đại, trưởng thành, sống, ánh sáng, hình ảnh, bệnh viện, ăn mặc, bàn, thiết kế, trang trí, dễ thương, cập, không gian sao chép, đầy màu sắc, màu sắc, cà phê, closeup, quán cà phê, kinh doanh, nâu, sáng, bokeh, mờ, mờ, blur, đẹp, bar, background, adult, abstract