Ảnh chụp Trà sữa Thái Lan và Trà sữa Xanh trên nền xanh lá cây

Ảnh chụp Trà sữa Thái Lan và Trà sữa Xanh trên nền xanh lá cây

  • Tiêu đềẢnh chụp Trà sữa Thái Lan và Trà sữa Xanh trên nền xanh lá cây
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem83
  • Download148
  • FileJPG
  • SizeJPG 3337 x 5005 px
  • Chú thích

Ảnh chụp Trà sữa Thái Lan và Trà sữa Xanh trên nền xanh lá cây
truyền thống, Thái Lan, Thái Lan, trà, ngon, sắn, ngọt, đường, nhà hàng, làm mới, cam, sữa, kem,