Ảnh trừu tượng sữa bắn tung tóe, cô lập trên nền màu trắng

Ảnh trừu tượng sữa bắn tung tóe, cô lập trên nền màu trắng

  • Tiêu đềẢnh trừu tượng sữa bắn tung tóe, cô lập trên nền màu trắng
  • CategoryStock Trừu tượng
  • Xem65
  • Download184
  • FileJPG
  • SizeJPG 5000 x 4000 px
  • Chú thích

Ảnh trừu tượng sữa bắn tung tóe, cô lập trên nền màu trắng
yoghurt, white, texture, stream, splash, splash, smooth, silhouette, sauce, pure, pour, perspective, paint, natural, motion, motion, milk, macro, liquid, light, isolated, thành phần, minh hoạ, keo, chất lỏng, chảy, rơi, năng động, giọt nhỏ, thả, uống, xuống, món tráng miệng, yếu tố thiết kế, ngon, kem, kem, nấu ăn, bánh kẹo, thành phần, cocktail, closeup, clipart, clipart, background, action, abstract