Ảnh chụp bên trong nhà hàng cà phê hiện đại.

Ảnh chụp bên trong nhà hàng cà phê hiện đại.

.
  • Tiêu đềẢnh chụp bên trong nhà hàng cà phê hiện đại.
  • CategoryStock Kiến trúc
  • Xem14
  • Download774
  • FileJPG
  • SizeJPG 4879 x 5200 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp bên trong nhà hàng cà phê hiện đại.
màu đen, bàn, phong cách, phòng, retro, nhà hàng, render, công cộng, nơi, không ai, hiện đại, cuộc họp, đáp ứng, trong nhà, hình ảnh, đồ gỗ, frontal, mặt trước, trống rỗng, ăn uống, ăn cơm thiện, ghế, ghế, quán cà phê, quán cà phê, nâu, bistro, beige, fotel