Ảnh chụp bể chứa oxy cho ngành công nghiệp

Ảnh chụp bể chứa oxy cho ngành công nghiệp

  • Tiêu đềẢnh chụp bể chứa oxy cho ngành công nghiệp
  • CategoryStock khác
  • Xem5
  • Download60
  • FileJPG
  • SizeJPG 6016 x 4016 px
  • Chú thích

Ảnh chụp bể chứa oxy cho ngành công nghiệp
van, bể chứa, lưu trữ, an toàn, oxy, kim loại, công nghiệp, khí đốt, năng lượng, hóa học, không khí