Ảnh chụp tay cầm dấu hiệu tự do dân chủ, cô lập trên nền màu trắng

Ảnh chụp tay cầm dấu hiệu tự do dân chủ, cô lập trên nền màu trắng

.
  • Tiêu đềẢnh chụp tay cầm dấu hiệu tự do dân chủ, cô lập trên nền màu trắng
  • CategoryStock Banner
  • Xem27
  • Download1164
  • FileJPG
  • SizeJPG 3917 x 3667 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp tay cầm dấu hiệu tự do dân chủ, cô lập trên nền màu trắng
Từ, gỗ, văn bản, biểu tượng, dấu hiệu, bài, trỏ, lạc quan, lạc quan, thông báo, động viên, thông điệp, người đàn ông, cô lập, thông tin, thông tin, cải tiến, ý tưởng, giữ, giúp đỡ, ngón tay, hướng, hướng, điểm đến, dân chủ, khái niệm, khái niệm, lựa chọn, hội đồng quản trị, billboard, thái độ, thông báo, lời khuyên