Ảnh bức tường sơn bằng gỗ củ

Ảnh bức tường sơn bằng gỗ củ

  • Tiêu đềẢnh bức tường sơn bằng gỗ củ
  • CategoryStock Background
  • Xem20
  • Download80
  • FileJPG
  • SizeJPG 2005 x 3008 px
  • Chú thích

Ảnh bức tường sơn bằng gỗ củ
gỗ, gỗ, kết cấu, bảng, bề mặt, phong cách, cấu trúc, sọc, vết bẩn, mộc mạc, thô, retro, ván, thông, hoa văn, bảng, sơn, cũ, lỗi thời, tự nhiên, móng tay, vật liệu, gỗ xẻ, đường, gỗ cứng, grungy, grunge, sàn, hàng rào, bẩn, thiết kế, xây dựng, màu sắc, gần, bảng, màu xanh, nền, phông nền,