Hình ảnh của một khu vườn công cộng lớn ở trung tâm của Halifax, Nova Scotia, Canada. Full giường của hoa thuỷ tiên vàng và hoa tulip.

Hình ảnh của một khu vườn công cộng lớn ở trung tâm của Halifax, Nova Scotia, Canada. Full giường của hoa thuỷ tiên vàng và hoa tulip.

  • Tiêu đềHình ảnh của một khu vườn công cộng lớn ở trung tâm của Halifax, Nova Scotia, Canada. Full giường của hoa thuỷ tiên vàng và hoa tulip.
  • CategoryStock Phong Cảnh
  • Xem80
  • Download114
  • FileJPG
  • Size4500 x 3000 px
  • Chú thíchHình ảnh miễn phí, có thể sử dụng cho in ấn thiết kế chất lượng cao

Hình ảnh của một khu vườn công cộng lớn ở trung tâm của Halifax, Nova Scotia, Canada. Full giường của hoa thuỷ tiên vàng và hoa tulip.