Hình ảnh em bé bị thủy đậu

Hình ảnh em bé bị thủy đậu

  • Tiêu đềHình ảnh em bé bị thủy đậu
  • CategoryStock Con Người
  • Xem11
  • Download115
  • FileJPG
  • SizeJPG 3168 x 4752 px
  • Chú thích

Hình ảnh em bé bị thủy đậu
virus, virus, up, unwell, torso, symptoms, spots, skin, sickness, sick, scratch, red, reaction, rash, pox, pimples, pediatric, patient, pain, macro, kid, ngứa, cách ly, bệnh tật, chăm sóc sức khoẻ, tay, sốt, chi tiết, kem, truyền nhiễm, cận, gần, trẻ em, thủy đậu, chicken chicken, chicken, chicken, caucasian, boy, body, bacterial, background, back, baby, ailing, afflicted, ache