Ảnh chụp kết cấu nền giấy màu xám

Ảnh chụp kết cấu nền giấy màu xám

  • Tiêu đềẢnh chụp kết cấu nền giấy màu xám
  • CategoryStock Trừu tượng
  • Xem59
  • Download85
  • FileJPG
  • SizeJPG 4896 x 3221 px
  • Chú thích

Ảnh chụp kết cấu nền giấy màu xám
màu xám, thô, retro, tái chế, mẫu, giấy, trang, cũ, vật liệu, grunge, xám, xám, trống rỗng, thiết kế, trang trí, thủ công, closeup, cardboard, trống, nền, phông nền, nghệ thuật, cổ, trừu tượng