Ảnh chụp Nho cắt lát, dầu nho và cây nho, tách biệt trên nền trắng

Ảnh chụp Nho cắt lát, dầu nho và cây nho, tách biệt trên nền trắng

.
  • Tiêu đềẢnh chụp Nho cắt lát, dầu nho và cây nho, tách biệt trên nền trắng
  • CategoryStock Trái Cây
  • Xem35
  • Download792
  • FileJPG
  • SizeJPG 5391 x 3795 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh chụp Nho cắt lát, dầu nho và cây nho, tách biệt trên nền trắng
màu vàng, nho, nho, vàng, toàn bộ, trắng, nho, điều trị, spa, slice, hạt giống, chín, nguyên, sản phẩm, cây trồng, dầu, lá, bị cô lập, thành phần, một nửa, xanh lá cây, grapevine, sinh thái, cắt, mỹ phẩm, gần, chai, sinh học, nền, hương liệu