Vector biểu tượng ngón tay cái giơ lên

Vector biểu tượng ngón tay cái giơ lên

.
  • Tiêu đềVector biểu tượng ngón tay cái giơ lên
  • CategoryVector Icon
  • Xem249
  • Download829
  • FileEPS
  • SizeQuy mô đến bất kỳ kích thước
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Vector biểu tượng ngón tay cái giơ lên
Có, trắng, trang web, web, bình chọn, bỏ phiếu, xác nhận, biểu tượng, thành công, xã hội, ký, tỷ lệ, câu hỏi, tích cực, phổ biến, giấy, mạng, mạng, tin nhắn, phương tiện truyền thông, liên kết, Internet, minh hoạ, biểu tượng, tay, tốt, ngón tay, phản hồi, xuống, không thích, thiết kế, mát mẻ, xác nhận, khái niệm, cộng đồng, truyền thông, giao tiếp, lựa chọn, nút, màu xanh, phê duyệt, thêm, chấp nhận, trừu tượng