Ảnh Trống xanh và bình chứa IBC trong phòng lưu trữ

Ảnh Trống xanh và bình chứa IBC trong phòng lưu trữ

.
  • Tiêu đềẢnh Trống xanh và bình chứa IBC trong phòng lưu trữ
  • CategoryStock khác
  • Xem11
  • Download692
  • FileJPG
  • SizeJPG 4288 x 2848 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh Trống xanh và bình chứa IBC trong phòng lưu trữ
kho bãi, đô thị, độc, bể, biểu tượng, lưu trữ, thép, an toàn, nhựa, pallet, ngoài trời, ngoài trời, dầu, kim loại, vật liệu, nhãn, trung gian, công nghiệp, công nghiệp, ibc, gallon, nhiên liệu, môi trường, trống, container, hóa học, hóa học, số lượng lớn, màu xanh, thùng