Ảnh chụp bảng đen trên giá vẽ gỗ

Ảnh chụp bảng đen trên giá vẽ gỗ

  • Tiêu đềẢnh chụp bảng đen trên giá vẽ gỗ
  • CategoryStock Background
  • Xem29
  • Download72
  • FileJPG
  • SizeJPG 5760 x 3840 px
  • Chú thích

Ảnh chụp bảng đen trên giá vẽ gỗ 
gỗ, gỗ, vintage, kết cấu, bàn, bảng, không gian, mộc mạc, retro, áp phích, trang, lưu ý, thông báo, lời mời, grunge, khung, trống, giá vẽ, bảng phấn, brochure, board, blank, blackboard, background, backdrop, quảng cáo