Ảnh chụp màn hình nền giấy màu nâu tự nhiên

Ảnh chụp màn hình nền giấy màu nâu tự nhiên

  • Tiêu đềẢnh chụp màn hình nền giấy màu nâu tự nhiên
  • CategoryStock Background
  • Xem272
  • Download146
  • FileJPG
  • SizeJPG 4261 x 3037 px
  • Chú thích

Ảnh chụp màn hình nền giấy màu nâu tự nhiên
giấy, trang, giấy cũ, giấy dâu, vật liệu, lá thư, kraft, grunge, thiết kế, thủ công, bìa cứng, màu nâu, trống, màu be, nền, đồ cổ, vintage, textured, texture, surface, rough, retro, pattern, parchment