Ảnh chụp thành phần cho pha chế mojito. Mứt tươi, vôi, đá, đường trên nền đen

Ảnh chụp thành phần cho pha chế mojito. Mứt tươi, vôi, đá, đường trên nền đen

  • Tiêu đềẢnh chụp thành phần cho pha chế mojito. Mứt tươi, vôi, đá, đường trên nền đen
  • CategoryStock Background
  • Xem16
  • Download73
  • FileJPG
  • SizeJPG 2866 x 3600 px
  • Chú thích

Ảnh chụp thành phần cho pha chế mojito. Mứt tươi, vôi, đá, đường trên nền đen
vàng, xem, loại, ống, nhiệt đới, đầu, đường, sọc, chua, slice, thiết lập, retro, bên, mojito, bạc hà, vĩ mô, vôi, chanh, lá, juicy, nước trái cây, instagram, insta, thành phần, Cà Phê, Cà Phê, Cà Phê, Cà Phê, Cà Phê, Trà, Cà Phê, Cà Phê, Cà Phê, Cà Phê, Cà Phê, Cà Phê, Cà Phê, Cà Phê, Cà Phê, Cà Phê, Cuba, Cuba, Cà Phê