Ảnh chụp bát gỗ đầy gạo trên nền trắng

Ảnh chụp bát gỗ đầy gạo trên nền trắng

  • Tiêu đềẢnh chụp bát gỗ đầy gạo trên nền trắng
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem15
  • Download101
  • FileJPG
  • SizeJPG 4525 x 4406 px
  • Chú thích

Ảnh chụp bát gỗ đầy gạo trên nền trắng
gỗ, gỗ, trắng, chay, thìa, cơm, nhà hàng, đĩa, dinh dưỡng, bữa ăn, trưa, cô lập, khỏe mạnh, ngũ cốc, đầy đủ, thực phẩm, ăn, món ăn, ăn tối, basmati, nền, asian