Ảnh cây Bonsai hiển thị lá và thân cây.

Ảnh cây Bonsai hiển thị lá và thân cây.

.
  • Tiêu đềẢnh cây Bonsai hiển thị lá và thân cây.
  • CategoryStock Cây lá
  • Xem62
  • Download1035
  • FileJPG
  • SizeJPG 2538 x 2491 px
  • Chú thích
.
mua ảnh shutterstock | mua hinh shutterstock | mua shutterstock
.

Ảnh cây Bonsai hiển thị lá và thân cây.    
thân cây, nhỏ, hình dạng, cây trồng, hoa văn, bên ngoài, thiên nhiên, tự nhiên, cuộc sống, lá, lá, lá, cô lập, tăng trưởng, làm vườn, vườn, màu sắc, đầy màu sắc, màu sắc, closeup, close, bonzai, bonsai, vỏ cây