Ảnh Súp Tôm Thái Lan

  • Tiêu đềẢnh Súp Tôm Thái Lan
  • CategoryStock Thực phẩm
  • Xem9
  • Download78
  • FileJPG
  • SizeJPG 3861 x 2574 px
  • Chú thích

Ảnh Súp Tôm Thái Lan
yum, yellow, yam, up, traditional, tom, thailand, thai food, thai, streetfood, spicy, special, soup, shrimp, seafood, sauce, red, shrimp, pepers, national, nam, nấm, sữa, thực đơn, thấp chanh, lá, laos, kung, kaffir, cô lập, thành phần, nóng, gung, cỏ, goong, galangal, galanga, thực phẩm, chất béo, ăn, món ăn, rau mùi, dừa, closeup, close, cilantro, chili , bát, asian