Ảnh đá nghiền được tách ra trên nền trắng

Ảnh đá nghiền được tách ra trên nền trắng

  • Tiêu đềẢnh đá nghiền được tách ra trên nền trắng
  • CategoryStock Trừu tượng
  • Xem20
  • Download61
  • FileJPG
  • SizeJPG 5616 x 3744 px
  • Chú thích

Ảnh đá nghiền được tách ra trên nền trắng
mùa đông, trắng, ướt, nước, mờ, rắn, đá, lạnh, khúc xạ, phản xạ, tinh khiết, đối tượng, không ai, tan, chất lỏng, cô lập, băng, nhóm, thủy tinh, đông lạnh, sương, nghiền, mát, lạnh, cocktail, gần, xanh, nền, trừu tượng